Video

La Cumparsita

 

Figure za početni kurs, nivo Početni 1

 

Figure za početni kurs, nivo Početni 2

 

 

 

Nastupi