O nama

Časove u tango školi Cadena vodi Goran Kitanović . Tehnički direktor škole je maestro Rafael Ramirez. Pomoćni instruktor i asistent u školi je Bojana Jovanović.

Goran i Bojana su se dugo bavili standardnim i latino-američkim plesovima. Učestvovanjem na brojnim seminarima kod poznatih tango učitelja obogaćuju plesnu veštinu, ali takođe i shvataju različitost stilova i karaktera u tangu. Saradnjom sa maestrom Rafaelom Ramirezom stalno unapređuju tehnički nivo.
o_nama

U školi tanga Cadena učenike podučavaju različitim stilovima uz posebno naglašenu preciznost, stabilnost i harmoničnost u plesu.