Početak rada škole nakon vanrednog stanja

U junu krećemo sa radom škole, nakon pauze tokom vanrednog stanja!

Termini će u početku biti utorak, četvrtak i nedelja u 20h, dok se ne okupe sve grupe i ne stabilizuje situacija.
Lokacija za časove: Đure Daničića 11

Vidimo se i vežbamo!